zsh'de parametre açılımı

τэкnoкraτ

zsh parametre açılımı (expansion) için bash ve diğerlerinde olmayan çeşitli kolaylıklar sunuyor.

{.sourceCode .bash} % filename=$HOME/mydir/myfile.txt % print ${filename:h} /home/iesahin/mydir % print ${filename:t} myfile.txt % print ${filename:e} txt % print ${filename:h:t} mydir % print ${filename:t:r} myfileComments !